Plan Corona

Outdoor Festival STHLM följer myndigheternas framtagna riktlinjer för situationen med Corona och jobbar utifrån 3 scenarios.

Scenario 1: Om restriktioner för offentliga tillställning och allmänna sammankomster omfattar en gräns på max 500 personer kommer festivalens område få en inhägnad med staket i syfte att genomföra personräkning på antal besökare. Inhägnadens ingång  och utgång kommer ske på samma ställe för att skapa en personberäkning med en så hög precision som möjligt.

Scenario 2: Om gränsen för antal deltagare höjs från myndigheterna kommer motsvarande platser ökas i festivalen.

Scenario 3: Om gränsen för antal deltagare sänks till färre än 300 personer kommer festivalen skjutas fram 12 månader.

Festivalens åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset
  • Riskbedömningar genomförs av festivalens projektledning kontinuerligt utifrån myndigheternas råd och riktlinjer.
  • Information ges i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till Ekoloppet.
  • Hålla en god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller tillgång till handdesinfektionsmedel.
  • Information om att hålla fysiskt avstånd till andra människor.