UTSÄLLARE

I paketet ingår:

  • Utställningsplats – yta för eget tält 4 x 4 m.
  • Hyra av tält med uppsättning och nedtagning går att ordna, begär offert.
  • El till utställarplats 10A 220 V – separat avgift 800:-/plats.
  • Incheckning med välkomstbrev, utställarkort, karta, program etc.
  • Medverkan i Outdoor Festival STHLM:s marknadsföring.
  • Listning i festivalprogram samt webb.
  • Godsmottagning.
  • Sop- och tomemballagehantering.
  • Bevakning.
  • Invigning.

Pris 7,800:- ex moms.

Bokning av ditt deltagande 20-22 maj 2022

Fyll i formuläret nedan. Därefter skickas en faktura som också återbekräftar din bokning. Kvittens på fakturabetalningen garanterar din uttställarplats.
Platserna bokas i turordning!

AVBOKNING: Senaste datum för eventuella avbokningar är 2022-01-20. Efter givet datum sker ingen återbetalning av uställarplatserna.

VILLKOR Bokningen bekräftas genom inbetalning av bekräftelse-faktura 20 dagar netto som skickas i samband med bokningen. Avräkningsnotor och eventuella tillkommande kostnader efter överenskommelse regleras i ny faktura 10 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen fr.o.m. fakturans förfallodag. Mervärdesskatt tillkommer på alla givna summor.

FORCE MAJEURE: I händelse av krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som förhindrar NOA Outdoor Adventures AB att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter i detta avtal befrias NOA Outdoor Adventures AB från fullgörandet av dessa skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av Force Majeure.

FÖRSÄKRING: Utställare ansvarar för för egen utrustning på sina utställarplatser och har egna försäkringar.

ÖVRIGT: Justeringar och förändringar i koncept och arrangemang förekommer. Ambitionen är att genomföra optimala projekt med givna förutsättningar för medverkande partners.

 

Checklista utställare Outdoor Festival STHLM 2022
Inriktningen på Outdoor Festival STHLM är att ge besökarna en mångfald av inspiration, information och nya insikter för en aktiv fritid i den svenska naturen. Upplevelsen och ”saker att göra” är centralt i arrangemangsupplägget. Genom upplevelsen skapar vi känslor som i festivalens fall orienterar folkfest, glädje, lust och relevant innehåll. Därigenom utvecklas värdefulla relationer till målgruppen. Se gärna vår festival som en stor friluftscamp där ditt företag/organisation har en lägerplats mer än en mässplats eller basar. 

Att tänka på
√ Inrikta er utställarplats på att besökaren får en upplevelse av ert verksamhetsområde.
√ Bidra gärna med clinics och prova-på-aktiviteter med hög kvalitet och djup.
√ I stället för att saluföra mängder av produkter över disk, ordna en utställning och ta order t.ex via en padda eller ge rabattkoder till online eller butik.
√ Skyltning sker vid utställarplatsen, till exempel designade beachflaggor, vepor etc.
√ Håll rent och fräscht på utställarplatsen – lämna skräp på anvisad plats.
√ Anpassa gärna aktiviteter för barn och familjer om det är möjligt.
√ All personal på utställarplatsen har anpassad klädsel för friluftsliv.
√ Utställarplatsen ska vara klar i god tid innan festivalen öppnar.
√ Utställarplatsen ska vara öppen under festivalens öppettider, ingen nedtagning av utställarplatsen innan festivalen stängs på söndagen.
√ Ge besökarna ett riktigt vänligt bemötande, det är ju folkfest.